Hlásenie obecného rozhlasu

15.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec z dôvodu prevencie proti šíreniu afrického moru ošípaných na Slovensku vyzýva chovateľov ošípaných, ktorí ešte nezaregistrovali svoj chov, aby tak urobili do 23.októbra. Do tohto termínu je registrácia bezplatná. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu. Viac informácií a tlačivá potrebné k registrácii nájdete na webovej stránke obce alebo v podateľni obecného úradu. 

Oznamujeme čitateľom knižnice, že zajtra bude knižnica otvorená od 13,00 do 16,00 hod.

Rímskokatolícký farský úrad oznamuje, že od 15.októbra sa budú slúžiť sväté omše len tým, ktorí majú nahlásené úmysly na konkrétny deň z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Kvôli obmedzeniam, ktoré v súčasnosti platia môžu byť z rodiny len traja členovia na svätej omši. Úmysly a čas svätých omší nájdete na internetovej farskej stránke alebo na výveske pred kostolom.

Smútiaca rodina Slavíčková a Majerská oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Gertrudy Majerskej sa bude konať zajtra o 15,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.