Hlásenie obecného rozhlasu

16.03.2021

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zajtra  o 18.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, prerokovanie zámeru vybudovania recyklačného strediska, schválenie spolufinancovania projektu atletickej dráhy pri ZŠ, prerokovanie zámeru odpredaja pozemku pod budúcu trafostanicu v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s.,  diskusia a záver .  

Oznamujeme občanom, že v piatok 19. marca bude vývoz plastov.

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Upozorňujeme, že každý občan sa musí sčítať osobitne. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Apelujeme na občanov, aby sa sčítali čím skôr, nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania.Za nesplnenie si povinnosti  môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro. 

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Využite termíny v pracovných dňoch a vybavíte sa rýchlejšie.

Občianska iniciatíva NIE biodegradácii nebezpečných odpadov vo Veľkých Levároch oznamuje, že spustila petičnú akciu proti zriadeniu Zariadenia na biodegradáciu nebezpečných odpadov v areáli bývalej Prefy. Petičné hárky sú k dispozícii napr. v škole, škôlke, na obecnom úrade a v obchodných prevádzkach. Je potrebné ich odovzdať do štvrtka 18. marca.

Kto stratil smart hodinky pri potravinách v kolónii, nech sa prihlási na obecnom úrade.