Hlásenie obecného rozhlasu

16.10.2020

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec z dôvodu prevencie proti šíreniu afrického moru ošípaných na Slovensku vyzýva chovateľov ošípaných, ktorí ešte nezaregistrovali svoj chov, aby tak urobili do 23.októbra. Do tohto termínu je registrácia bezplatná. Registrácia chovu je povinná už od jedného kusu. Viac informácií a tlačivá potrebné k registrácii nájdete na webovej stránke obce alebo v podateľni obecného úradu. 

Rímskokatolícky  farský úrad oznamuje, že sväté omše sa slúžia len tým, ktorí majú nahlásené úmysly na konkrétny deň, z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva. Kvôli obmedzeniam, ktoré v súčasnosti platia, môžu byť z rodiny len traja členovia na svätej omši. Úmysly a čas svätých omší nájdete na internetovej farskej stránke alebo na výveske pred kostolom.

Evanjelický farský úrad oznamuje, že bohoslužby sa nebudú konať z dôvodu opatrení Úradu vereného zdravotníctva. V prípade záujmu o krst, sobáš, alebo pohreb, kontaktujte evanjelický farský úrad.

Oznamujeme občanom, že v utorok sa začnú búracie práce na chodníku na železničnú stanicu. Chodník bude počas modernizácie uzatvorený. Peší a cyklisti môžu využiť náhradnú trasu po ceste III.triedy smer Závod, alebo trasu po Nádražnej ulici a následne popri železnici. Alternatívou je tiež využitie autobusovej dopravy podľa cestovného poriadku. Prosíme chodcov a cyklistov o zvýšenú obozretnosť pri pohybe po cestných komunikáciách a o používanie reflexných prvkov a osvetlenia.  Obmedzenia sú dočasné, prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť.