Hlásenie obecného rozhlasu

17.06.2020

Oznamujeme občanom, že v piatok 19. júna bude vývoz papiera.

Pošta Veľké Leváre prijme náhradného doručovateľa na mesiace júl a august. Práca je vhodná pre študentov aj dôchodcov, záujemcovia sa môžu prihlásiť na pošte, u doručovateľov alebo  na tel. č. 0903/012 114 . 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky s účinnosťou od 15. júna ruší možnosť podania žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie poštou alebo e-mailom. Takáto žiadosť nebude akceptovaná a nebude sa považovať za podanú. Obnovuje sa osobný kontakt občana s úradom. V praxi to znamená, že žiadosť môžete podať osobne, alebo elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Stránkové hodiny: v pondelok a v utorok od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 hod., v stredu od 8,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00 hod., v piatok od 8,00 do 12,00 hod., vo štvrtok je nestránkový deň.

Mestské centrum sociálnych služieb Malacky, ulica 1. mája 9, príjme opatrovateľky. Termín nástupu dohodou. Požaduje vzdelanie so zameraním na opatrovanie, zodpovednosť, spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilitu, profesionalitu a empatiu. Písomnú žiadosť s profesijným životopisom a kópiou dokladu o vzdelaní doručte do 29. júna do 10,00 hod.  

Samostatne hospodáriaci roľník p. Valachovič pozýva občanov na samozber hrachu, ktorý bude prebiehať od 19. – 21. júna od 8.00 -17.00 hod. Hrachové pole určené na samozber sa nachádza medzi Nádražnou ulicou a chodníkom na stanicu. Cena hrachu je 3€/ kg. Na zber je potrebné si priniesť vlastné nádoby a prihlásiť sa na pokladni.