Hlásenie obecného rozhlasu

18.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. 

V zmysle uznesenia vlády zo 17. januára 2021 obec pracuje na zriadení odberného miesta priamo vo Veľkých Levároch.  Nakoľko zriadenie odberného miesta vyžaduje množstvo administratívnych krokov, ktoré je potrebné absolvovať, o mieste a termínoch testovania bude obec vopred informovať prostredníctvom svojich informačných kanálov.    

Oznamujeme občanom, že zajtra bude vývoz papiera a v piatok vývoz plastov.

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kalendár, že sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, e-mailom na kulturnydom@levare.sk, alebo na obecnom úrade.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že bude vykonávať odpočet elektromerov od 19. do 27. januára. Občania, ktorí sa nezdržujú doma, nech odpočet vystavia na viditeľné miesto.

Smútiaca rodina Jurkovičová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Vilibalda Jurkoviča sa bude konať v úzkom kruhu rodiny.