Hlásenie obecného rozhlasu

18.05.2021

Do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie. Obec doručila do domácností, kde nie sú všetci sčítaní, upozornenie na povinnosť sčítania. Sčítať sa môžete na kontaktom mieste v kultúrnom dome, alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 034 202 3104. Kontaktné miesto je otvorené v pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 08,00 do 12,00 a v stredu od 14,00 do 18,00 hod. Upozorňujeme na časté nedostatky pri samosčítaní - rodičia nesčítali samostatne svoje maloleté deti, alebo jeden člen domácnosti vo formulári uviedol osoby žijúce s ním v spoločnej domácnosti v domnienke, že sčítal všetkých, no týmto spôsobom sa sčítal iba on sám. Viac informácií na obecnom úrade, alebo na webovej stránke obce.

Obec Veľké Leváre organizuje zájazd do Radošinského naivného divadla na verejnú generálku nového predstavenia Pán strom, v stredu 26. mája. Odchod autobusu je o 15,30 od obecného úradu. Vstupné s dopravou je 21,- €. Prihlásiť sa môžete v kultúrnom dome, alebo na tel. č. 034 77944 93.