Hlásenie obecného rozhlasu

19.01.2021

Oznamujeme občanom, že obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. 

V zmysle uznesenia vlády zo 17. januára 2021 obec pracuje na zriadení odberného miesta priamo vo Veľkých Levároch.  Nakoľko zriadenie odberného miesta vyžaduje množstvo administratívnych krokov, ktoré je potrebné absolvovať, o mieste a termínoch testovania bude obec vopred informovať prostredníctvom svojich informačných kanálov.    

Oznamujeme občanom, že v piatok 22. januára bude vývoz plastov.

Oznamujeme občanom, ktorí majú záujem o kalendár, že sa môžu prihlásiť v kultúrnom dome, e-mailom na kultúrnydom@levare.sk, alebo na obecnom úrade.

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že bude vykonávať odpočet elektromerov od 19. do 27. januára. Občania, ktorí sa nezdržujú doma, nech odpočet vystavia na viditeľné miesto.