Hlásenie obecného rozhlasu

19.06.2020

Oznamujeme občanom, že  v pondelok 22. júna vývoz plastov.

Pošta Veľké Leváre prijme doručovateľa na mesiace júl a august. Práca je vhodná pre študentov aj dôchodcov, záujemcovia sa môžu prihlásiť na pošte, u doručovateľov alebo  na tel. č. 0903/012 114 . 

Samostatne hospodáriaci roľník p. Valachovič pozýva občanov na samozber hrachu  od 19. – 21. júna od 8.00 -17.00 hod. Hrachové pole   sa nachádza medzi Nádražnou ulicou a chodníkom na stanicu. Cena hrachu je 3€/ kg. Na zber je potrebné si priniesť vlastné nádoby a prihlásiť sa na pokladni . 

Pohostinstvo u Vrtalíka pozýva občanov zajtra od 15,00 hod. na cigánske pečienky.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku pozýva svojich členov v pondelok 22. júna o 18,00 hod. na stretnutie v klube dôchodcov.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk .