Hlásenie obecného rozhlasu

20.03.2020

Oznamujeme občanom, že dnes do 17,00 hod. si na výdajných miestach pri obecnom úrade, pri kultúrnom dome a v hasičskej zbrojnici  môžete prísť prevziať rúška. Rozdelenie obyvateľov je rovnaké, ako pri voľbách.  Rúško môže prevziať jedna osoba pre členov svojej domácnosti. Nakoľko je rúšok dostatok, môžu si ich prísť vyzdvihnúť aj občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci, ale sa tu zdržujú a cudzinci s povolením na pobyt v obci. 

V zmysle vyhlášky Úradu regionálneho zdravotníctva vyzývame občanov, ktorí sa nachádzajú v dobrovoľnej alebo cestovateľskej 14 dňovej karanténe, aby sa nahlásili na obecnom úrade telefonicky na čísle 034 202 3104 alebo mailom na matrika@levare.sk. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu, začiatok karantény a krajinu.

Oznamujeme občanom, že obecný úrad vo Veľkých Levároch pracuje v režime nestránkových dní, občania budú vybavovaní telefonicky, emailom a poštou. Na doručenie listových zásielok môžete použiť schránku umiestnenú pri vchode na obecný úrad.

Oznamujeme občanom, že v pondelok a v utorok bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu podľa rozpisu.