Hlásenie obecného rozhlasu

20.04.2021

Základná škola s materskou školou oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka Základnej školy pre školský rok 2021/2022 sa bude konať v dňoch 22. a 23. apríla. Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude zápis realizovaný formou doručenia vypísaných tlačív a potrebných dokumentov poštou alebo osobne vhodením zalepenej obálky do schránky pri vstupe do budovy školy. Potrebné tlačivá nájdete na stránke školy alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v základnej škole.

Oznamujeme občanom, že v piatok 23. apríla bude vývoz plastov.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2022, s historickými fotografiami obce z obdobia 70 rokov minulého storočia. Občania, ktorí by chceli poskytnúť fotografie, môžu sa prihlásiť v kultúrnom dome do 23. apríla. Tel. č. 034 77944 93.

Doktor Optik ponúka zľavu 50% na všetky okuliarové sklá do 22. apríla v očnej optike na Štefánikovej ulici vo Veľkých Levároch.

Smútiaca rodina Lukešová, Jakubcová a Išuninová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Jozefa Lukeša sa bude konať v piatok 23. apríla o 14,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.

.