Hlásenie obecného rozhlasu

20.09.2019

Obec pripomína občanom, že je zakázané spaľovať akýkoľvek druh odpadu vrátane plastov, či už na voľnom priestranstve, alebo v domových kachliach. V prípade porušenia zákazu môže byť vinníkovi udelená pokuta. 

Obec oznamuje občanom, že štátny podnik Hydromeliorácie realizuje v katastrálnom území Veľké Leváre plánovanú údržbu melioračných kanálov. Čistený je Zámocký kanál a kanál spod Habánskeho dvora ústiaci do Rudavy. Práce by mali byť ukončené do 31.12.2019. 

Obec žiada majiteľov domov pripojených na splaškovú kanalizáciu, aby do splaškovej kanalizácie nevpúšťali dažďové vody. Pripojenie dažďových zvodov do splaškovej kanalizácie je zakázané. V priebehu mesiaca október bude realizovaná fyzická kontrola odvádzania dažďových vôd z jednotlivých nehnuteľností. 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje zajtra  jesenné cyklopotulky Záhorím. Dĺžka trasy je 50 km a povedie Veľké Leváre – Červený kríž – malacké rybníky – Vývrat – Rohožník – Sološnica – Studienka – Veľké Leváre. Zraz účastníkov je o 9,00 hod. pred kultúrnym domom.

Oznamujeme občanom, že stavebný úrad bude v pondelok zatvorený.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov oznamuje svojim členom, ktorí sú prihlásení na výlet do Luhačovíc a Kroměříža, že odchod autobusu je v utorok 24. septembra o 7,00 hod. od obecného úradu. 

Obec Veľké Leváre pozýva občanov v nedeľu 6. októbra o 16,00 hod. do kultúrneho domu na divadelné predstavenie „Naša paňi Firštka alebo Jak si kňíža Pálffy na malacké dzífča chuťe robil“. Vstupné sú 2,- €, deti, študenti a dôchodcovia 1,- €. Vstupenky si môžete zakúpiť v kultúrnom dome.