Hlásenie obecného rozhlasu

21.07.2020

Oznamujeme občanom, ktorí boli prihlásení na operu Rusalka, že si môžu prísť do kultúrneho domu vyzdvihnúť peniaze za vstupné za zrušené predstavenie.

Občianske združenie Čisté srdce a Centrum záujmových aktivít pozýva deti a mládež na letné aktivity do areálu Centra: v stredu mladšie deti (I. stupeň ZŠ) – tvorivé dielne, spoločenské hry od 14,00 hod. do 15,30 hod. Aktivity budú najmä vonku, každé dieťa musí mať vlastnú podpísanú fľašu s nápojom a vlastné rúško. 

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 23. júla bude vývoz skla. 

MUDr. Černý oznamuje, že od 29. júla do 14. augusta nebude ordinovať. Zastupuje od 29. do 31. júla MUDr. Račická v nemocnici v Malackách a od 3. do 14. augusta MUDr. Bulla v Gajaroch.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk.