Hlásenie obecného rozhlasu

22.03.2021

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Prvýkrát je výlučne elektronické. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby, prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Upozorňujeme, že každý občan sa musí sčítať osobitne. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Apelujeme na občanov, aby sa sčítali čím skôr, nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania.Za nesplnenie si povinnosti  môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro. K dnešnému dňu je sčítaných 76 % občanov obce.

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Využite termíny v pracovných dňoch a vybavíte sa rýchlejšie.

Oznamujeme občanom, že v stredu je vývoz skla.

Smútiaca rodina Majerská, Kočišová a Pavelčáková oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Veroniky Pavelčákovej sa bude konať zajtra o 11,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.