Hlásenie obecného rozhlasu

22.05.2020

Oznamujeme občanom, že obecný úrad bude od budúceho týždňa otvorený podľa úradných hodín. V pondelok a  v utorok od 08,00 do 16,00  hod., v stredu od 08,00 do 17,00 hod.  a v piatok od 08,00 do 15,00 hod. Vstup na úrad bude umožnený len pri dodržaní prísnych hygienických podmienok. Zároveň oznamujeme, že rozhodnutia o dani z nehnuteľnosti, poplatku za komunálny odpad a za psa budú doručované do domácností občanom, ktorí si ich zatiaľ neprevzali.

Oznamujeme čitateľom knižnice, že v pondelok 25. mája bude knižnica zatvorená.

V zmysle vyhlášky Úradu regionálneho zdravotníctva vyzývame občanov, ktorí sa nachádzajú v dobrovoľnej alebo cestovateľskej 14 dňovej karanténe, aby sa nahlásili na obecnom úrade telefonicky na čísle 034 202 3104 alebo mailom na matrika@levare.sk. Je potrebné nahlásiť meno, priezvisko, adresu,  začiatok karantény a krajinu.

Základná škola s materskou školou v súvislosti s otváraním škôl od 1. júna žiada rodičov o vyjadrenie záujmu k účasti ich dieťaťa na vyučovaní v škole a v školskom klube. Prihlasovanie ako i podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke školy. Prihlasovanie prebieha do utorka 26. mája.

Pizzeria, reštaurácia Verde oznamuje, že terasa je otvorená denne od 11,00 do 22,00 hod.

Stravovacie zariadenie Poľovník ponúka každý piatok od 16,00 do 19,00 hod. dovoz jedál – kuracie a bravčové pečienky za 3,50 €, grilované rebrá, kyslá obloha za 7,- € a grilovaný heik, kyslá obloha za 7,- €.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava oznamuje občanom, že v mesiacoch máj až júl bude v katastrálnom území obce vykonávať geodetické činnosti na geodetických bodoch, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosia občanov o súčinnosť pri výkone prác.

Smútiaca rodina Hoďovská, Pojezdalová a Moravčíková oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Vilmy Hoďovskej sa bude konať v utorok 26. mája o 15,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.