Hlásenie obecného rozhlasu

23.03.2021

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta elektronicky sám alebo s pomocou blízkej osoby. Rozhodujúci okamih sčítania je polnoc z 31. decembra na 1. januára, to znamená, že blízke osoby sú povinné sčítať aj občanov, ktorí zomreli v období od 1. januára. Deti narodené po 1. januári sa nesčítavajú. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Sčítanie je monitorované a nakoľko sa v obci  nachádzajú ešte domácnosti, kde nie je nikto sčítaný, upozorňujeme preto občanov, aby sa sčítali čím skôr a nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania. Za nesplnenie si povinnosti  môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro. K dnešnému dňu je sčítaných 78 % občanov obce.

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Upozorňujeme, že deti do 18 rokov musia prísť v sprievode rodiča.

Oznamujeme občanom, že zajtra je vývoz skla.

Oznamujeme čitateľom knižnice, že knižnica je otvorená ako výdajné miesto. Knihy si môžete objednať cez online katalóg, telefonicky, alebo emailom.