Hlásenie obecného rozhlasu

24.01.2020

V súvislosti s daňovým priznaním k dani z nehnuteľnosti pripomíname občanom, u ktorých nastala zmena, týkajúca sa kúpy, predaja, darovania, dedenia, kolaudačného rozhodnutia, zbúrania stavby a pod., aby nezabudli do 31. januára podať na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľnosti.  Zároveň informujeme občanov, že na miestnych poplatkoch majú zľavy seniori nad 70 rokov, držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S, aktívni členovia Dobrovoľného hasičského zboru Veľké Leváre, držitelia zlatej Jánskeho plakety a vyššej. Členovia DHZ a seniori nad 70 rokov budú mať zľavy automaticky. Žiadame držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S a dobrovoľných darcov krvi, aby preukaz predložili na obecnom úrade.  

Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v pondelok 27. januára v časti obce od Štefánikovej ulice smerom na Malé Leváre, vrátane ulíc Štefánikova, Pinelova, Školská a Komenského. Vývoz bude pokračovať v utorok 28. januára na zvyšných uliciach v časti obce od Štefánikovej ulice smerom na Závod. Smetné nádoby je nutné mať vyložené od 6,00 hod. Žiadame občanov, ktorým nebude odpad vyvezený v pondelok, aby nechali smetné nádoby vyložené aj v utorok.

Smútiaca rodina Matoková a Klímová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Márie Matokovej sa bude konať v pondelok 27. januára o 15,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.