Hlásenie obecného rozhlasu

25.11.2019

Obec Veľké Leváre oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania spojeného s územným konaním na stavbu SA OI Veľké Leváre, TS0070-021, VNK, VNV v katastrálnom území Veľké Leváre. Oznámenie je k nahliadnutiu na stavebnom úrade a na webovej stránke obce.

Obec Veľké Leváre oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania na stavbu TA Veľké Leváre, VN214 a VN172, VNK, TS, VNV v katastrálnom území Veľké Leváre a katastrálnom území Závod. Oznámenie je k nahliadnutiu na stavebnom úrade a na webovej stránke obce.

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje verejnou vyhláškou Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na vodnú stavbu – Veľké Leváre – Sanácia verejného vodovodu. Oznámenie je k nahliadnutiu na Okresnom úrade v Malackách a na stavebnom úrade vo Veľkých Levároch.

Oznamujeme občanom, že zajtra bude vývoz skla.

COOP Jednota oznamuje, že predajňa na Nádražnej ulici bude od 27. novembra otvorená. Otváracie hodiny: Pondelok, streda a piatok od 6,00 do 10,30,  utorok a štvrtok  od 6,00 do 17,30 a  sobota od 7,00 do 12,00 hod.

Občianske združenie Superočko oznamuje, že v stredu 27. novembra od 9,00 do 10,00 hod. bude v kultúrnom dome bezplatne merať zrak kvalifikovaným odborníkom.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo pozýva v stredu 27. novembra o 15,30 hod. do kultúrneho domu na zhotovovanie adventných vencov a vianočných ozdôb. So sebou si prineste 4 sviečky a držiaky na sviečky. Kto má možnosť, aj čečinu.

Smútiaca rodina Hurbanová a Jurkovičová oznamuje príbuzným a známym, že pohreb zosnulej Márie Pajpachovej, rod. Jurkovičovej, rodáčky z Veľkých Levár, sa bude konať v stredu 27. novembra o 15,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.