Hlásenie obecného rozhlasu

25.11.2021

Oznamujeme občanom, že zajtra bude vývoz skla.

Informujeme občanov, že počas zákazu vychádzania bude knižnica zatvorená. Vyzývame občanov, aby pre komunikáciu s obecným úradom využili elektronickú komunikáciu. Úrad bude vybavovať iba záležitosti, ktoré sa nedajú vybaviť elektronicky. Zberný dvor bude otvorený v bežných časoch.

 Pošta Závod oznamuje, že zajtra bude otvorená od 7,00 do 9,30, od 11,00 do 12,00 a od 13,30 do 14,30 hod.

 Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje súťaž o najkrajší adventný veniec. Podmienky: zaslať 3 fotografie s postupom výroby adventného venca v termíne od 24. novembra do 5. decembra na emailovú adresu kulturnydom@levare.sk. Hlasovať sa bude na facebooku od 6. do 12. decembra. Súťaž bude vyhodnotená a víťaza čaká hodnotná cena.

Kto má záujem o kalendár na rok 2022 s fotografiami obce, môže si ho zakúpiť  za 3,50€ v kultúrnom dome. 

Smútiaca rodina Hurbanová, Matušovýchová, Hanová, Laciková, Krivánková a Klímová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Ireny Hurbanovej sa bude konať v sobotu 27. novembra o 10,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.