Hlásenie obecného rozhlasu

26.03.2021

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta elektronicky sám alebo s pomocou blízkej osoby. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Sčítanie je monitorované a nakoľko sa v obci  nachádzajú ešte domácnosti, kde nie je nikto sčítaný, upozorňujeme preto občanov, aby sa sčítali čím skôr a nenechávali si túto možnosť na posledné dni samosčítania. Za nesplnenie si povinnosti  môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro. 

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Upozorňujeme, že deti do 18 rokov musia prísť v sprievode rodiča.

Smútiaca rodina Šimková a Kopiarová oznamuje priateľom a známym, že pohreb zosnulého Jána Kopiara, rodáka z Malých Levár, sa bude konať v pondelok 29. marca o 11,00 hod. na cintoríne vo Veľkých Levároch.