Hlásenie obecného rozhlasu

26.04.2021

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v stredu 28. apríla o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, kontrola uznesení, voľba hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2021 – 2027, návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv, prerokovanie náležitostí k podaniu žiadosti o podporu výstavby bytových domov, vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Športbar, záverečný účet obce za rok 2020, rôzne, informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci, diskusia a záver. Zasadnutie je verejné a dodržaním pandemických opatrení sa môže na ňom zúčastniť každý občan obce.

Spoločnosť TTControls Slovakia hľadá operátorov, vodičov VZV a manipulantov na trvalý pracovný pomer do automobilového a strojárenského priemyslu, s nástupom ihneď. Miesto výkonu práce Malacky, Lozorno. Ponúkaný plat 1100 eur brutto. Tel. č. 0911 226 166, alebo 0911 317 737.