Hlásenie obecného rozhlasu

27.04.2021

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zajtra o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, kontrola uznesení, voľba hlavného kontrolóra obce na funkčné obdobie 2021 – 2027, návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv, prerokovanie náležitostí k podaniu žiadosti o podporu výstavby bytových domov, vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov Športbar, záverečný účet obce za rok 2020, rôzne, informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci, diskusia a záver. Zasadnutie je verejné a dodržaním pandemických opatrení sa môže na ňom zúčastniť každý občan obce.

Počas tohto týždňa bude testovanie na COVID-19 zajtra a v piatok. V sobotu 1. mája sa z dôvodu štátneho sviatku testovať nebude. Testovacie miesto bude v piatok posilnené o ďalší tím a testovať sa bude až do 19.15 hod. Pripomíname, že test je platný 14 dní. Aspoň jeden z rodičov dieťaťa, ktoré navštevuje ZŠ alebo MŠ, sa však musí preukázať potvrdením o vykonaní testu nie starším ako 7 dní. Termín testovania si zarezervujte cez rezervačný systém. Občania, ktorí si nebudú vedieť zarezervovať termín cez internet, môžu v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky.

Stavebniny Čestav Sekule ponúkajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou 20%, štrk, piesok, drvený a plavený kameň, zámkovú dlažbu, debniace tvárnice, vodomerné šachty, betónové žumpy, betónové panelové ploty, OSB dosky, sadrokartónový a zatepľovací  systém a betónové dekoračné prvky. Rozšírili sortiment o záhradné hnojivá a substráty, na ktoré platí uvádzacia zľava 10% do 31. mája. Tel. č. 0918 378 386