Hlásenie obecného rozhlasu

27.06.2019

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva dnes o 18,00 hod. do zasadačky obecného úradu. Program: Otvorenie, kontrola uznesení, návrh prevodov nehnuteľností a zmlúv, záverečný účet obce Veľké Leváre za rok 2018, návrh zmeny rozpočtu obce k 30. júnu 2019, návrh VZN obce o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie, informácia starostu o činnosti obecného úradu a aktivitách v obci, diskusia a záver. Zasadnutie je verejné a môže sa ho zúčastniť každý občan obce.

Oznamujeme občanom, že zajtra od 4,00 a v sobotu od 20,00 hod. sa bude realizovať postrek proti komárom pozemnou metódou.

Evanjelický cirkevný zbor pozýva v sobotu 29. júna záujemcov na turistický pochod z Veľkých Levár do Modry na pamiatku predkov. Začiatok je o 7,30 hod. v evanjelickom kostole. Trasu je možné absolvovať v skrátenej vzdialenosti, kde záujemcov odvezie autobus do Kuchyne.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo pozýva občanov v sobotu 29. júna na cyklistické potulky Tour de Záhorí. Štart je o 8,00 hod. pred kultúrnym domom. Trasa je dlhá 50 km a povedie  - Veľké Leváre, Nivky, Studienka, Mikulášov, Lakšárska Nová Ves, horáreň Lásek, Tomky, Závod a Veľké Leváre.

V sobotu 29. júna sa od 9,00 do 17,00 hod. bude konať Záhorácka RC akcia pre Zmrzlinárov na Rinku. Ide o diaľkovo ovládané modely kamiónov a stavebných strojov. Hlavnou atrakciou je Bratislavský most UFO, hasičská stanica, Slovnaft benzínová stanica a stavebná technika. Všetky modely sú plne funkčne osvetlené a ozvučené. Pripravená je aj tombola. 

Pozývame občanov v nedeľu 30. júna na Habánsky hodový jarmok. Program: 9,00 hod. remeselnícky jarmok, 10,00 hod. slávnostná sv. omša pred habánskou kaplnkou,  o 11,00 hod. pašiový príbeh Kristovho utrpenia a  o 12,30 hod. životný príbeh habánov zo 16, storočia, v podaní študentov umeleckej školy z Maďarska o 13,30 hod. slávnostné otvorenie, a nasleduje program  dychová hudba Malačané, skupina historického šermu, stredoveká hudba, divadlo Zelienka – rozprávka o Hlúpej žene,  historická súťaž,  súbor Leváranek, o 18,30 hod. zábava so skupinou Záhoráci a po zotmení ohňová šou. Sprievodné akcie – otvorené Habánske múzeum, výstava na plote, tvorivé dielne, historická strelnica, prehliadka rímskokatolíckeho kostola, historický kolotoč a ochutnávka habánskych jedál. Vstup je voľný.

Obec Kuklov pozýva občanov v sobotu 29. júna na 10 výročie Hornozáhoráckeho spievania a v nedeľu 30. júna na Galaprogram k 45. výročiu folklórnej skupiny Kuklov, kde vystúpia spevácke skupiny z Moravy a zo Záhoria. Vstupné je dobrovoľné.