Hlásenie obecného rozhlasu

28.12.2020

Obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. Občania, ktorí ešte potrebujú vymeniť smetné nádoby, sa môžu prihlásiť telefonicky a po dohode im bude dodaná do domácnosti. Zároveň oznamujeme, že knižnica je  do konca roka zatvorená.

Zberný dvor bude zajtra 29. decembra  a v sobotu 2. januára  otvorený , vo štvrtok 31.decembra  bude zatvorený.  

Oznamujeme občanom, že od 1. januára 2021 bude vývoz zmiešaného komunálneho odpadu realizovaný len zo smetných nádob označených čipom. Aktuálne prebieha  označovanie doposiaľ neoznačených nádob.  Odpad od 1. januára tiež nebude vyvážaný z plechových nádob a z nádob určených na zber papiera a skla, ktoré občania obdržali od obce zdarma za účelom separovaného zberu. Občania si môžu novú plastovú smetnú nádobu zakúpiť na obecnom úrade za 24,- €.  

Lekáreň bude od 28. decembra do 4. januára z dôvodu inventúry zatvorená.

Pošta Veľké Leváre oznamuje,  že zajtra   29. decembra bude otvorená od 8.00 – 12.00 hod. 

Obec  Veľké Leváre a komisia pre kultúru, šport a školstvo pripravili súťaž o najkrajšie vysvietený dom.  Do súťaže sa môžete  zapojiť až do 30. decembra  zaslaním fotografie vášho domu na e-mailovú adresu kulturnydom@levare.sk .   Do správy uveďte vaše meno a číslo domu.   Fotografie  sú postupne  uverejňované na facebooku . Na záver budú hodnotené porotou a získaním najväčším počtom lajkov. 

Podujatie Levársky advent sa nemôže tohto roku konať, tradičnú myšlienku pomoci môžeme zachovať. Tohtoročná zbierka je učená pre Margarétku Várkovú. Dnes už 14 ročná slečna má chorobu motýlích krídiel. Kvôli poškodeným génom sa jej netvorí kolagén, čo spôsobuje, že jej koža a sliznice sú veľmi krehké. Materiál vhodný na ošetrenie kože a uľavenie od bolesti je drahý. Finančným príspevkom na transparentný účet môžeme prispieť na nákup obväzov a potrieb na jej ošetrenie. Bližšie informácie a číslo účtu sú zverejnené na webovej stránke obce, na facebooku a v kultúrnom dome.     

Smútiaca rodina Michálková oznamuje  príbuzným, spoluobčanom a známym , že pohreb zosnulej Rozálie Michálkovej sa bude konať zajtra 29. decembra o 11.00 hod. na miestnom cintoríne vo Veľkých Levároch.  Zádušná  svätá omša bude o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole.