Hlásenie obecného rozhlasu

29.03.2021

Do 31. marca 2021 prebieha sčítanie obyvateľov. Na internetovej stránke www.scitanie.sk je sčítací formulár a jeho vyplnenie nezaberie viac ako 10 minút. Sčítanie je povinné. Občan sa sčíta elektronicky sám alebo s pomocou blízkej osoby. Občania, ktorí potrebujú pomoc pri sčítaní,  môžu kontaktovať obecný úrad osobne, alebo telefonicky na č. 034 202 3104. Sčítanie je monitorované a upozorňujeme, že sa v obci  nachádzajú ešte domácnosti, kde nie sú všetci sčítaní. Za nesplnenie si povinnosti   môže byť obyvateľovi udelená pokuta od 25 do 250 euro. Do dnešného dňa je sčítaných 84% občanov. 

Oznamujeme, že  sú  zverejnené termíny na testovanie  a je potrebné  sa zaregistrovať cez rezervačný systém, alebo môžete v pracovných dňoch počas úradných hodín zatelefonovať na infolinku 0347794493 a termín zarezervovať telefonicky. Upozorňujeme, že deti do 18 rokov musia prísť v sprievode rodiča. Počas veľkého piatku a veľkonočného pondelka sa testovať nebude.

Obec Veľké Leváre príjme do pracovného pomeru opatrovateľku do domácnosti. Záujemkyne sa môžu prihlásiť u prednostu, alebo na tel. č. 034 7794317  do 9. apríla.

Kto našiel, alebo videl páva v okolí Slnečnej ulice, nech sa prihlási na tel. č. 0902 743 422.