Hlásenie obecného rozhlasu

29.06.2020

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk .

Oznamujeme čitateľom knižnice, že tento týždeň je knižnica zatvorená.

Oznamujeme občanom, že tento týždeň bude Habánske múzeum otvorené v sobotu aj v nedeľu od 10,00 do 18,00 hod.