Hlásenie obecného rozhlasu

29.09.2021

Hydinárska farma ponúka na objednávku: 7 mesačné nosnice, l ks za 7,50 €, 17 týždňové mládky, kačice na výkrm o priemernej váhe 3,70 kg a morky o priemernej váhe 14 kg. Objednať si ich môžete na tel. č. 0908 582 295. Privezené budú zajtra do domácností.

Smútiaca rodina Volková a Hýllová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Terézie Volkovej sa bude konať v piatok 1. októbra o 15,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.