Hlásenie obecného rozhlasu

30.01.2020

Autoškola Junek oznamuje, že zajtra o 16,30 hod. zahajuje nový kurz vodičov v budove Základnej školy vo Veľkých Levároch s mimoriadnou novoročnou zľavou 100,- €. Ponúka všetky učebné pomôcky, jazdy v mieste bydliska, možnosť úhrady v splátkach. Prihlásiť sa môžete osobne v piatok od 16,30 do 17,00 hod., alebo na tel.č. 0903 432 501. 

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení do divadla na komédiu Josef Švejk, že odchod autobusu je v pondelok 3. februára o 17,45 hod. od obecného úradu.

Smútiaca rodina Zimová,  Šurková, Králová a Mojdlová ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste zosnulej Blaženy Zimovej.

Smútiaca rodina Baďurová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Tomáša Baďuru staršieho, sa bude konať v sobotu 1. februára o 15,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.