Hlásenie obecného rozhlasu

30.05.2019

Upozorňujeme občanov, že do konca mája je termín zaplatenia prvej splátky miestneho poplatku za komunálny odpad. Poplatok môžete prísť zaplatiť do pokladne obecného úradu počas úradných hodín. 

Obec Veľké Leváre, Komisia pre kultúru, šport a školstvo a občianske združenie Na kopci pozývajú deti  v sobotu 1. júna od 9,00 do 15,30 na futbalové ihrisko,   na oslavu Medzinárodného dňa detí. Program: o 10,30 divadelné predstavenie divadla Dunajka Karnevalový hrad. Pripravené sú rôzne súťaže, maľovanie na tvár, jazda zručnosti na bicykli, chodúle, trampolína, tvorivé dielne, vláčik – kolotoč pre malé deti, Zumba a možno prídu aj hasiči. Každé dieťa bude odmenené sladkosťou. Vstup je voľný.