Hlásenie obecného rozhlasu

30.06.2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že vykonáva preplachovanie vodovodného potrubia. Z toho dôvodu môže byť až do večerných hodín znížený tlak vody v domácnostiach.

Oznamujeme občanom, že tento týždeň bude Habánske múzeum otvorené v sobotu aj v nedeľu od 10,00 do 18,00 hod.

Stavebniny Čestav SK Sekule ponúkajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40% pri kúpe na celý dom, betónové  žumpy, vodomerné šachty, betónové zberné nádrže na dažďovú vodu, betónové panelové ploty, drvené a riečne kamenivo, studňové skruže. Zabezpečia aj dopravu a vykládku materiálu. Tel. č. 0918 378 386.

Obec Veľké Leváre pripravuje kalendár na rok 2021 s historickými fotografiami. Obraciame sa na občanov, vlastníkov a zberateľov starých fotografií o možnosť ich zapožičania na skenovanie. Na fotografiách môžu byť rôzne rodinné a spoločenské podujatia, historické stavby, činnosť rôznych spolkov a združení pôsobiacich v našej obci. Pri každej použitej fotografii bude uvedené meno majiteľa. Fotografie môžete priniesť do 31. júla do kultúrneho domu. Bližšie informácie na tel. č. 034 77944 93 alebo email kulturnydom@levare.sk .