Hlásenie obecného rozhlasu

30.09.2021

Oznamujeme čitateľom knižnice, že v pondelok 4. a v stredu 6. októbra bude knižnica zatvorená.

Smútiaca rodina Volková a Hýllová oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulej Terézie Volkovej sa bude konať zajtra o 15,00 hod. v dome smútku vo Veľkých Levároch. Smútočné obrady začnú zádušnou sv. omšou o 14,00 hod.