Hlásenie obecného rozhlasu

30.12.2020

Obecný úrad je do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov o využite e-mailovej a telefonickej komunikácie. Občania, ktorí ešte potrebujú vymeniť smetné nádoby, sa môžu prihlásiť telefonicky a po dohode im bude dodaná do domácnosti. Zároveň oznamujeme, že knižnica je  do konca roka zatvorená.

Zberný dvor bude zajtra zatvorený, otvorený bude v sobotu 2. januára.  

Oznamujeme občanom, že od 1. januára 2021 bude vývoz zmiešaného komunálneho odpadu realizovaný len zo smetných nádob označených čipom. Aktuálne prebieha  označovanie doposiaľ neoznačených nádob. Odpad od 1. januára tiež nebude vyvážaný z plechových nádob a z nádob určených na zber papiera a skla, ktoré občania obdržali od obce zdarma za účelom separovaného zberu.  Občania si môžu novú plastovú smetnú nádobu zakúpiť na obecnom úrade za 24,- €.  

Lekáreň Galena  je do 4. januára z dôvodu inventúry zatvorená.

Smútiaca rodina Hlavenková a Stašková oznamuje príbuzným a známym úmrtie Františka Jurkoviča,  rodáka  z  Veľkých Levár,  ktorý väčšinu svojho života prežil v Kanade. Najbližšia rodina ďakuje za tichú spomienku na zosnulého. 

Smútiaca rodina Danielová, Posová a Adamová  oznamuje príbuzným, spoluobčanom a známym, že pohreb zosnulého Pavla Daniela  sa  bude konať v sobotu 2. januára o 11.00 hod. na miestnom cintoríne vo Veľkých Levároch.  Zádušná  svätá omša bude o 10.00 hod. v rímskokatolíckom kostole.