Hlásenie obecného rozhlasu

31.05.2021

Z dôvodu rekonštrukčných prác na vodovode a napojenia dočasného vodovodu Bypass na jestvujúci, bude zajtra od 08.00 hod. do 17.00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na ulici Zámočnícka a Štefánikova. Na ulici Štefánikova nepotečie voda v smere od hlavnej križovatky po kostol po pravej strane smerom na Malacky. Zároveň upozorňujeme občanov, že prerušenie dodávky pitnej vody môže spôsobiť znížený tlak vody v iných častiach obce. 

Bratislavský samosprávny kraj otvoril druhé očkovacie centrum v Malackách. Záujemcovia z regiónu tak majú možnosť očkovať sa v Malackách, v zdravotnom stredisku Na brehu 3. Na očkovanie sa môžete prihlásiť dvomi spôsobmi, prostredníctvom štátneho systému Národného centra zdravotníckych informácií alebo cez stránku Bratislavského samosprávneho kraja. Na stránke BSK sa môžete zaregistrovať ako náhradník. Zdravotnícke tímy budú pracovať každý víkend a počas pracovného týždňa štvrtky a piatky popoludní. 

Do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie. Obec doručila do domácností, kde nie sú všetci sčítaní, upozornenie na povinnosť sčítania. Sčítať sa môžete na kontaktom mieste v kultúrnom dome, alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 034 202 3104. Kontaktné miesto je otvorené v pondelok, v utorok, vo štvrtok a v piatok od 08,00 do 12,00 a v stredu od 14,00 do 18,00 hod. Občanovi, ktorý si nesplní svoju povinnosť a nesčíta sa, môže byť udelená pokuta do výšky 250,- €. Viac informácií na obecnom úrade, alebo na webovej stránke obce.

Komisia pre kultúru, šport a školstvo pozýva občanov v sobotu 5. júna  na cyklovýlet k sútoku Moravy a Dyje. Zraz účastníkov je o 8,30 hod. pred kultúrnym domom. Dĺžka trasy je asi 45 km.