Hlásenie obecného rozhlasu

31.08.2020

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude zajtra zatvorený.

Základná škola s materskou školou oznamuje, že zahájenie školského roka 2020/2021 sa bude konať v stredu 2. septembra v budove základnej školy. Žiaci prídu na zahájenie nasledovne – druháci, tretiaci a štvrtáci o 9,00 hod., žiaci druhého stupňa o 10,00 hod. Prvákov a ich rodičov privítajú pani učiteľky o 9,30 hod. pred školou. Vstup do školy je povolený len žiakom v rúškach, s vyplneným zdravotným dotazníkom, ktorý si môžete vyzdvihnúť pred budovou školy, alebo na webovej stránke školy.

Centrum záujmových aktivít v spolupráci s OZ Čisté srdce oznamuje, že bude otvorené od 02. septembra 2020 v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Centrum bude otvorené za dodržania hygienických opatrení. Vstup detí I. stupňa do budovy je odporúčaný s rúškom a vstup detí II. stupňa do budovy je povolený len s rúškom. Prosíme rodičov aby pri prvom nástupe dieťaťa I. a II. stupňa do centra vyplnili zdravotné dotazníky a odovzdali ich pracovníkom.

Pani Baďurová oznamuje svojim zákazníkom, že od 1. do 6. septembra bude kaderníctvo zatvorené.

Pani Čiliaková oznamuje svojim zákazníkom, že kaderníctvo bude v piatok 4. augusta otvorené od 15,00 do 18,00 hod.