Hlásenie obecného rozhlasu

31.08.2021

Oznamujeme občanom, ktorí sú prihlásení na výlet do Serede, že odchod autobusu je vo štvrtok 2. septembra o 7,30 hod. od obecného úradu.

Základná škola s materskou školou oznamuje, že slávnostné zahájenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 2. septembra o 9,00 hod. pred hlavným vchodom do školy. V prípade nepriaznivého počasia bude zahájenie v triedach. Je potrebné mať prekryté dýchacie cesty rúškom. Vyhlásenie o bezpríznakovosti a oznámenie o výnimke z karantény môžu rodičia za žiaka predložiť cez edupage alebo si vyzdvihnúť tlačivo pred budovou školy