Hlásenie obecného rozhlasu

31.10.2019

Poľovnícke združenie Veľké Leváre pri príležitosti spomienky sv. Huberta, pozýva občanov v nedeľu 3. novembra o 10,00 hod. na svätohubertskú sv. omšu do rímskokatolíckeho kostola. 

Oznamujeme občanom, že v kultúrnom dome sú na predaj kalendáre na rok 2020 s fotografiami obce a okolia. Cena je 3,50 €.

Upozorňujeme občanov, že je prísny zákaz pálenia odpadu vo dvoroch a záhradách. Pre likvidáciu odpadu zo záhrad je možné využiť kontajnery na bioodpad, ktoré sú pristavené pri zbernom dvore a sú k dispozícii bez časového obmedzenia.

Smútiaca rodina Rigáňová  ďakuje príbuzným, spoluobčanom a známym za odprevadenie na poslednej ceste  zosnulého Petra Rigáňa.