Hlásenie obecného rozhlasu

08.12.2021

Oznamujeme občanom, aby počas zákazu vychádzania komunikovali s obecným úradom elektronicky a telefonicky. Úrad bude vybavovať iba záležitosti, ktoré sa nedajú vybaviť elektronicky. Zberný dvor je otvorený podľa otváracích hodín.

Oznamujeme seniorom a chorým, ktorí majú záujem o očkovanie treťou dávkou vakcíny, že očkovacie centrum v Malackách bude v sobotu 11. decembra od 9.00 – 12.00 hod. očkovať bez registrácie. V rovnakom čase budú podávané aj prvé aj druhé dávky vakcín, avšak prioritou je očkovanie seniorov a chorých treťou dávkou. Očkovacie centrum sa nachádza v bývalej ambulancii MUDr. Ondrovičovej na Mierovom nám. č. 12 – vchod z boku. 

Oznamujeme čitateľom knižnice, že si môžete vymeniť knihy v kultúrnom dome cez výdajné miesto, v čase výpožičných hodín knižnice. Knihy si môžete vybrať a objednať cez online katalóg, ktorý nájdete na webovej stránke obce, v časti kultúra – knižnica, emailom kulturnydom@levare.sk, alebo telefonicky na č. 034 77944 93. 

Komisia pre kultúru, šport a školstvo organizuje súťaž o najkrajšie vysvietený dom. Podmienky: zaslať maximálne 2 fotografie do 24. decembra na emailovú adresu kulturnydom@levare.sk. Hlasovať sa bude na facebooku od 27. do 31. decembra. Súťaž bude vyhodnotená a víťaza čaká hodnotná odmena.

Pomaly sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Epidemiologická situácia nám opäť nedovoľuje organizovať podujatie Levársky advent, ale naša snaha pomôcť stále zostáva. Výťažok tohtoročnej adventnej zbierky sme sa rozhodli venovať Martinovi Nociarovi na kúpeľnú liečbu. Martin   je  zdravotne ťažko  postihnutý, následkom prekonania detskej mozgovej obrny. Prispievať môžete na číslo účtu, ktoré je zverejnené na stránke obce do 15. januára 2022. Bližšie informácie v kultúrnom dome.