Príspevok na projekt podpory športu poskytnutý v roku 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba,

rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2020/001

vo výške

62 802,70 €

Názov projektu

Atletická dráha pri ZŠ Veľké Leváre