Kontakt

OBECNÝ ÚRAD VEĽKÉ LEVÁRE

Štefánikova 747 
Veľké Leváre 908 73 
E-mail: ocuvl@levare.sk 
Tel: 034 / 779 43 16 
IČO: 00 310 115 
DIČ: 2021039878

Obecný úrad Veľké Leváre