NovinkyUpozornenie od občanov

19.02.2020
Zo strany viacerých občanov sme boli upozornení na to, že obdržali ponuku na predaj pôdy spoločnosťou, ktorá v našom regióne pôdu neobhospodaruje. Upozorňujeme občanov na to, aby si dobre preverili a zvážili, akú parcelu a za akú cenu chcú odpredať, …
viac

ÚPSVR Malacky hľadá sociálnych pracovníkov

19.02.2020
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky).
viac

Informácia o nedeľnom zásahu záchranných zložiek – mimoriadna udalosť

17.02.2020
V nedeľu 16.2.2020 po 16.00 občania Veľkých Levár zaregistrovali v ovzduší zápach plynu. Intenzívny zápach bolo cítiť hlavne v lokalite Majer a v okolí evanjelického kostola. Zápach bol unášaný vetrom smerom na sever, preto zasiahol i lokalitu …
viac

ODSTRAŇOVANIE KONTAMINOVANEJ ZEMINY

17.02.2020
Informujeme občanov, že aktuálne prebieha odstraňovanie kontaminovanej zeminy chemickou látkou po včerajšej udalosti. Z toho dôvodu môžete cítiť šíriaci sa zápach. Po ukončených asanačných prácach šírenie zápachu prestane.
viac

V obci je možné cítiť zápach pripomínajúci plyn

17.02.2020
V rôznych častiach obce je možné cítiť zápach pripomínajúci unikajúci plyn. Nejedná sa o únik plynu. Zápach je spôsobený látkou, ktorou bola kontaminovaná zemina v lokalite Majer na Kukučínovej ulici. Kontaminovaná zemina bude odstránená v réžii …
viac

INFORMÁCIE K DNEŠNÉMU ZBERU PLASTOV A VČERAJŠEJ UDALOSTI

17.02.2020
Oznamujeme občanom, že spoločnosť Tekos z technických príčin dáva do domácnosti len jedno vrece na zber plastov. Po dodaní vriec na obecný úrad, budú následne distribuované do domácností. Oznamujeme občanom, že včera bola chemická látka, …
viac

Obec získala dotáciu na budovanie krytých cyklostojanov

13.02.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR udelilo obci Veľké Leváre dotáciu vo výške takmer 88 000 EUR na vybudovanie krytých cyklostojanov na území obce. Cieľom je podporiť rozvoj cyklodopravy ako súčasť dochádzania do práce, k autobusovému spoju či do …
viac

Ponuka práce - školský špeciálny pedagóg, školský psychológ

10.02.2020
Základná škola s materskou školou Veľké Leváre príjme do zamestnania na dve pracovné pozície - školský špeciálny pedagóg a školský psychológ.
viac

VÝSTRAHA PRED SILNÝM VETROM!

10.02.2020
Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okres Malacky na obdobie od 10.02.2020 10:00 hod. do 10.02.2020 18:00 hod. výstrahu tretieho stupňa pred silným vetrom. V okrese Malacky sa ojedinele očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý …
viac

Prebieha rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd

07.02.2020
Združenie obcí Enviropark Pomoravie aktuálne realizuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd (ČOV). Stavebné práce sú financované z vlastných zdrojov obcí Závod, Veľké Leváre, Malé Leváre a Gajary.
viac