NovinkyOjazdené pneumatiky je možné odovzdať na zbernom dvore

20.06.2019
Nakoľko sa v okolí obce často vyskytovali odhodené pneumatiky, obec zriadila na zbernom dvore zberné miesto ojazdených pneumatík.
viac

UPOZORNENIE – POSTREK PROTI KOMÁROM

19.06.2019
Z dôvodu vyhlásenej kalamitnej situácie premnoženia komárov sa bude vo štvrtok 20.6.2019 v ranných hodinách od 4.30 hod. – do 7.30 hod. a vo večerných hodinách od cca. 18.00 hod. do 21.30 hod. vykonávať pozemný a letecký postrek proti komárom.
viac

Obec zaviedla zber použitého kuchynského oleja

19.06.2019
Jednou z komodít, ktorej zber má obec zabezpečovať, je použitý kuchynský olej. Olej sa nesmie vylievať do kanalizácie, tiež vylievať voľne do prírody. Je možné ho však recyklovať a použiť na výrobu iných produktov.
viac

Riešenie kalamitného výskytu komárov v oblasti Pomoravia

18.06.2019
Obce v oblasti Pomoravia obdržali v piatok v popoludňajších hodinách vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava, že výskyt komárov v dotknutej oblasti nadobudol kalamitný charakter.
viac

Tour de Záhorí - cyklovýlet

17.06.2019
Komisia pre kultúru, šport a školstvo srdečne pozýva na cyklistické potulky - Tour de Záhorí, v sobotu 29. júna 2019. Štart pred kultúrnym domom o 08.00 hod. Tešíme sa na Vás!
viac

Na obecnom úrade sa už dá platiť aj kartou

14.06.2019
Obec v mesiaci jún uviedla do skúšobnej prevádzky platobný terminál, ktorý umožňuje občanom platiť v pokladni obecného úradu platobnou kartou.
viac

NOVÁ OBECNÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA

12.06.2019
Obec Veľké Leváre spúšťa novú obecnú mobilnú aplikáciu ,,Správy o meste - Veľké Leváre''. Cieľom je zlepšiť informovanosť občanov, uľahčiť komunikáciu medzi obcou a jej obyvateľmi.
viac

Premnoženie komárov – informácia o stave riešenia

11.06.2019
V posledných dňoch je možné pozorovať v obci a v celej oblasti Pomoravia kritické množstvo komárov. Podľa expertov z BSK došlo k vyrojeniu z piatka na sobotu.
viac

Hlasovanie za projekt Levárska lipová alej - naše deti obci

10.06.2019
Podporte v hlasovaní projekt Veľkých Levár. Cieľom je výsadba lipovej aleje, ktorá bude realizovaná deťmi prvého stupňa základnej školy v sprievode rodičov a učiteľov. Radi by sme týmto pilotným projektom založili tradíciu, keď si každý prváčik …
viac

Habánsky hodový jarmok

04.06.2019
Obec Veľké Leváre, komisia pre kultúru, šport a školstvo pri OZ pozývajú v nedeľu 30.6.2019 na Habánsky hodový jarmok. vstup na všetky akcie je voľný.
viac