Adventný koncert v kostole Mena Panny Márie

27.11.2019

Adventný koncert v kostole Mena Panny Márie
Rímskokatolícka cirkev farnosť Veľké Leváre
vás pozýva na
Adventný koncert
miešaného zboru z kostola Kráľovnej rodiny v Bratislave a Márie Králikovej Zajíčkovej
v nedeľu 15.12.2019 o 15.30 hod.
v kostole Mena Panny Márie vo Veľkých Levároch.