Aj tento rok vysadia prváci lipovú alej

15.10.2021

Aj tento rok vysadia prváci lipovú alej

V roku 2019 sme založili tradíciu výsadby stromov prvákmi tunajšej základnej školy. Myšlienka sa uchytila a tento rok levárski prváci už po tretíkrát vysadia lipovú alej. Každý prváčik bude mať živú pamiatku na svoje začiatky v základnej škole a jedného dňa bude môcť svojim deťom či vnúčatám, ako spomienku na svoje detstvo, ukázať svoj veľký strom, ktorý kedysi v minulosti vysadil.

Stromy budeme s deťmi, ich učiteľmi a rodičmi sadiť v utorok 2.novembra popoludní. Štyridsať líp vytvorí stromoradie popri poľnej ceste v smere od Babieho jazera k lesu za areálom bývalých štátnych majetkov. Po výsadbe vznikne ucelený okruh z poľných ciest lemovaných vysadenými stromami, ktorý je už dnes využívaný na rekreačné a športové aktivity.

Výsadbu realizujeme na pozemkoch vo vlastníctve obce určených pre líniové prvky ekologickej stability, ktoré majú zmierňovať vplyv veternej erózie a vytvárať vhodné podmienky pre hmyz, vtáky či iné živočíchy. Zároveň sa voľbou drevín snažíme podporovať miestnych včelárov a zvyšovať počet medonosných stromov v chotári.  Spájame tak príjemné s užitočným.

Projekt výsadby lipovej aleje finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj z programu Individuálnych dotácií na rok 2021.