AKTUALIZOVANÉ UPOZORNENIE - Postrek proti komárom 25.6.2019

21.06.2019

AKTUALIZOVANÉ UPOZORNENIE - Postrek proti komárom 25.6.2019

Nakoľko sa v nedeľu v ranných hodinách z dôvodu nepriaznivého počasia neuskutočnil pozemný postrek proti komárom, bude sa realizovať  náhradný postrek a to ZAJTRA, t. j. utorok 25.06.2019 v skorých ranných hodinách od 3:30 hod. Aplikovať sa bude v intraviláne obce pozemnou metódou. Letecké postreky v extraviláne sa neuskutočňujú. 

Žiadame občanov, aby si v čase vykonávania postreku pozatvárali okná a vyhýbali sa priamemu styku s postrekovou látkou pri jej aplikácii. V prípade nepriaznivého počasia sa postrek nebude realizovať. 

Na postreky sa používa látka Použitá látka - Deltasect 1,2 ULV /účinná látka Deltametrín/.

Konzumácia ovocia a zeleniny je možná po dôkladnom umytí. Postreková látka neohrozuje rastliny a domáce zvieratá. Postrekom nie sú ošetrované lipové stromy.

Aplikácia sa uskutočňuje v skorých ranných hodinách, aby nedošlo k likvidácii včelstiev. Zároveň je o použití postrekov informovaná miestna organizácia Slovenského zväzu včelárov. Podľa informácií od predsedu miestnej organizácie neboli v katastri obce po prvom postreku zaznamenané žiadne škody na včelstvách umiestnených priamo v intraviláne. Včelstvá v extraviláne nie sú ohrozené, nakoľko tam nie je postrek realizovaný.  

Zároveň oznamujeme, že obec Veľké Leváre sa iniciatívne zapojila do programu monitoringu lariev komárov pre potreby aplikácie biologickej metódy ničenia komárov (tzv.BTi), ktorej včasná aplikácia by v budúcnosti mala nahradiť využívanie chemických látok.