Asistované sčítanie sa skončilo

15.06.2021

Asistované sčítanie sa skončilo
V nedeľu 13. júna 2021 bolo ukončené Asistované sčítanie obyvateľov. Počas celého obdobia sčítania obyvateľov - samosčítania  od 15. februára do 31. marca a asistovaného sčítania od 3. mája do 13. júna sa sčítalo 3587 obyvateľov, čo je 97,31% zo všetkých, ktorí sú registrovaní v evidencii obyvateľov obce.  Jednotlivé údaje bude spracúvať Štatistický úrad SR.