Beseda o Levárskom kroji

21.05.2019

Beseda o Levárskom kroji

V piatok 17. mája sa v našom kultúrnom dome uskutočnilo príjemné podujatie, zamýšľané ako príprava na blížiace sa Detské krojované slávnosti.

Etnologička Dr. Dita Andrušková a historik Dr. Richard Drška zo Záhorského múzea v Skalici predstavili milovníkom folklóru a histórie podrobný vývoj veľkolevárskeho mužského i ženského kroja. Ich prednáška bola doplnená bohatým obrazovým materiálom. Po prednáške sa rozvinula obšírna diskusia o kroji, o zvykoch a levárskej histórii.

O dobrú náladu počas podujatia sa muzikou postarala naša Cimbálofka a tancom súbor Leváranek. 

Na organizácii podujatia sa zúčastnila Obec Veľké Leváre, Komisia pre kultúru, šport a školstvo pri OZ, DFS Leváranek a Záhorské múzeum v Skalici. Hojná účasť milovníkov folklóru a našej histórie je povzbudením pre organizátorov. Zrejme pripravíme aj ďalšie podujatie v podobnom duchu.