Bratislavská vodárenská spoločnosť včera oficiálne oznámila rekonštrukciu vodovodu vo Veľkých Levároch

11.02.2021

Bratislavská vodárenská spoločnosť včera oficiálne oznámila rekonštrukciu vodovodu vo Veľkých Levároch

Včera sa oficiálne začala rekonštrukcia vodovodu vo Veľkých Levároch. Investíciu za viac ako 3,1 milióna eur bez DPH odštartovala Bratislavská vodárenská spoločnosť už teraz, aby zhotoviteľ mohol aj v tomto počasí začať s prípravnými prácami. Vďaka tomu bude možné rýchlejšie spustiť aj samotnú opravu. Rekonštruovať sa nateraz  bude viac ako päť kilometrov vodovodu. Dielo sa  stavebne dotkne viac ako 550 domácností. Zvýšený komfort pri dodávke vody by však mal pocítiť vyšší počet domácností, nakoľko sa rekonštruuje „kostrová časť“, na ktorú budú napojené nerekonštruované časti vodovodu. Jedná sa o prvú etapu rekonštrukcie. Projektová dokumentácia aj stavebné povolenie sú pripravené ja na ďalšiu fázu. 

„Zreálnenie cien vodného a stočného v minulom roku nám umožnilo spustiť viacero projektov, ktoré sa dlhé roky odkladali, aj keď z technického pohľadu sú nevyhnutné. Sľúbili sme, že peniaze, ktoré od ľudí za nové ceny vodného a stočného dostaneme, čo najskôr zakopeme do zemne v našom regióne a to sa nám darí,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. 

Rekonštrukcia vodovodu v obci bola nevyhnutná. Pôvodné vodovodné potrubie je zo 70-tych rokov minulého storočia a vplyvom zanášania sa jeho kapacita znížila až o 60 percent. Dnešné prietoky v pôvodne desať centimetrových potrubiach niekde nedosahujú ani len 4 centimetre, čo má samozrejme vplyv na tlak vody v potrubiach a komfort odberateľov. Predovšetkým v odberných špičkách sa stávalo, že tlak vody v potrubí nebol dostatočný a ľudia nemali plynulo tečúcu vodu podľa svojej potreby. 

BVS nefunkčné potrubia vymení za nové liatinové rozvody typu DN 150 a DN 100. Počas výmeny vodovodov sa budú jednotlivé opravované úseky premosťovať dočasným potrubím, teda zákazníci by nemali ostať dlhšiu dobu bez dodávok pitnej vody. Kompletná výmena rozvodov by mala byť vrátane kolaudácie ukončená do augusta roku 2023. BVS robí všetko pre to, aby bola stavba dokončená do konca budúceho roku.