Búracie práce na chodníku na železničnú stanicu sa začnú v utorok

16.10.2020

Búracie práce na chodníku na železničnú stanicu sa začnú v utorok

V utorok 20.10.2020 by sa podľa informácií zhotoviteľa mali začať stavebné práce na budúcej cyklotrase v časti jestvujúceho chodníka medzi obcou Veľké Leváre a železničnou stanicou. Upozorňujeme občanov, že po vybúraní pevných častí telesa chodníka bude trasa spájajúca železničnú stanicu s obcou nepriechodná.

Na železničnú stanicu bude potrebné využiť alternatívne trasy a to buď po ceste III.triedy smer Závod, prípadne po Nádražnej ulici a ceste pre nákladné vozidlá popri železnici. Alternatívou je tiež využitie autobusovej dopravy podľa cestovného poriadku. Prosíme chodcov a cyklistov o zvýšenú obozretnosť pri pohybe po cestných komunikáciách a o používanie reflexných prvkov a osvetlenia.  

Výstavba cyklotrasy a modernizácia infraštruktúry dočasne obmedzí pohyb chodcov a cyklistov a sťaží prístup k železničnej stanici. Výsledné dielo však o niekoľko týždňov prinesie obyvateľom zvýšený komfort a bezpečnosť cestovania. Preto všetkých prosíme o zhovievavosť a trpezlivosť.