Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí

18.06.2021

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v prírodnom prostredí
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Malackách vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hraníc lesného pozemku) v územnom obvode okresu Malacky od 17. júna 2021, od 15.00 hod. do odvolania. 

V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa ZAKAZUJE najmä:
  • fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, 
  • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, 
  • spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.


Ak je v danej lokalite vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, nesmie sa opekať ani na vyhradených miestach, teda akýkoľvek otvorený oheň je počas vyhlásenej výstrahy zakázaný.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru