CHRÁŇ SI SVOJE ZUBY

15.10.2019

CHRÁŇ SI SVOJE ZUBY
Centrum záujmových aktivít po úspešnej realizácii projektu Chráň si svoje zuby v základnej škole bude opäť realizovať osvetu k správnej starostlivosti o zuby. Tentokrát bude osveta zameraná na deti z materskej škôlky aby hravou formou zistili, ako mať biele zúbky. Projekt sa bude realizovať od 28.10.2019 - 04.11.2019. Partnermi projektu sú Curaprox Slovensko a GSK - GlaxoSmithKline.


curaprox-logo.jpg


glaxosmithkline.png