Deti navštevujúce ZŠ sa už nemusia testovať

29.04.2021

Deti navštevujúce ZŠ sa už nemusia testovať Okres Malacky je zaradený medzi tzv. „červené okresy“. Od pondelka 3.5.2021 sa deti navštevujúce školu nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Testovať sa v súvislosti s prezenčnou výukou detí v škole a škôlke nemusí ani zákonný zástupca dieťaťa. Pravidlá sú znázornené na infografike Ministerstva školstva.